Piotr Michnikowski
artysta rzeźbiarz

ur.10.11.1960 w Warszawie
ukończył wydział rzeźby ASP w Warszawie w 1985 roku"Tematem moich prac jest najczęściej radość: szczęście, spokój wewnętrzny i dobra energia.
Czerpiąc inspirację z obserwacji przeróżnych zachowań ludzi, zabaw dzieci i zwierząt,
a także z muzyki i tańca oraz ich odziaływania na uczucia, używam postaci i ich ruchu
jako środka wyrazu. Chcę zwrócić uwagę istot obcujących z moimi rzeźbami na jasną stronę
życia i na fakt, że jesteśmy czymś więcej niż fizycznym ciałem, a nasze istnienie jest
czymś więcej, niż zmaganie się z problemami."
Jak łatwo zauważyć, pracuję głównie w brązie i w ceramice. Nie są mi jednak obce inne techniki które często łączę, zwłaszcza kiedy buduję moje instrumenty muzyczne. Zainteresowanie muzyką nie jest przypadkowe: od dawna interesują mnie związki pomiędzy muzyką i rzeźbą, czemu dałem wyraz w wielu pracach. Sam również komponuję muzykę, gram i piszę piosenki.WYSTAWY:

1992 - wystawa w Haus am See w Hanowerze
1995 - Ceramika a Rzeźba w galerii BRAMA w Warszawie
1996 - Ceramika i Kolor w galerii BRAMA w Warszawie
1996 - Ceramika i Dźwięk w galerii Dzielnicowego Centrum Promocji Kultury
           Praga-Południe w Warszawie
2000 - Malarstwo i Rzeźba w galerii BRAMA w Warszawie
2000 - Wystawa Rzeźb i Ceramiki w galerii "BORKA - Miejsce Sentymentalne" w Warszawie
2001 - Galeria Zapiecek - rzeźba
2002 - Galeria "Poniatówka" w Błoniu
2003 - siedziba firmy "Sybase" w Warszawie
2005 - Rzeźba z Muzyką, Galeria Zapiecek
2007 - prezentacje wypałów ceramiki Raku, wystawa podczas Mistrzostw Polski Amazonek
2009 - wystawy poplenerowe w Starych Żukowicach, w Owczarni Muzycznej w Jaworkach
          i w Międzyrzeczu, wystawa zbiorowa ZPAP w Poznaniu i w Warszawie
2010 - wystawa poplenerowa w Międzyrzeczu, wystawa zbiorowa w galerii DAP w Warszawie
2011 - wystawa poplenerowa w Tarnowie, wystawa poplenerowa w Międzyrzeczu,
          wystawa zbiorowa w galerii DAP w Warszawie,
           wystawa zbiorowa w Dworze Kossaków w Górkach Wielkich
2012 - wystawa plenerowa w Starych Żukowicach
2013 - wystawa plenerowa w Starych Żukowicach
2014 - wystawa plenerowa w Starych Żukowicach
2015 - wystawa indywidualna w Studio Gosha, Poczdam
2017 - wystawa obrazów ceramicznych, ratusz w Lesznie
2018 - prezentacja obrazów ceramicznych w czasie koncertu w "Five O'Clock Jazz Club"
            w Filharmonni Częstochowskiej
          - wystawa plenerowa w Starych Żukowicach
           c.d.n....INFORMACJE O STRONIE INTERNETOWEJ

Strona została w całości napisana przeze mnie osobiście, i jako taka stanowi moją wyłączną własność: co dotyczy w równym stopniu zawartości jak i systemu. Wszelkie publikacje zawartych tu treści wymagają mojej pisemnej zgody.
Dziękuję autorom zdjęć, którzy zgodzili się na ich publikację:

Ryszardowi Żuchowskiemu
Izabeli Maciejewskiej
Piotrowi Dzięciołowskiemu
Malwinie de Brade
ś.p. Bogdanowi Marciniakowi


Przy każdym zdjęciu będzie informacja, kto je wykonał. Cześć fotografii jest także mojego autorstwa.